۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو بالا معاونت آموزشیمنو بالا معاونت آموزشی
صفحه اصلي پرتال
ورود اعضا / عضويت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كتابخانه ديجيتال</span>كتابخانه ديجيتال
وب سايت كتابخانه ي مركزي دانشگاه
راهنماي استفاده از منابع الكترونيكي
سامانه بانك اطلاعاتي جامع پايان نامه هاي علوم پزشكي كشور
منابع الكترونيكي
Collapse منو جدید آموزشمنو جدید آموزش
خانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت</span>معاونت
معاون آموزشی
مسئول دفتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فناوري اطلاعات</span>فناوري اطلاعات
مسئول
شرح وظايف
چند توصيه ايمني به كاربران آموزش
Collapse اداره امور عمومیاداره امور عمومی
مسئول مور مالی و اداری
واحد حسابداری
کارپرداز
تدارکات
انبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> کارگزینی</span> کارگزینی
مسئول کارگزینی
همکاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداری</span>امور اداری
دبیرخانه
بایگانی
استراتژی معاونت آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تكريم ارباب رجوع</span>تكريم ارباب رجوع
منشور اخلاقي
قوانين و مقررات طرح تكريم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت امور آموزشی</span>مدیریت امور آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیر امور آموزشی</span>مدیر امور آموزشی
معرفي مدير آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره خدمات آموزشی</span>اداره خدمات آموزشی
واحد نقل و انتقالات و دانشجویان شهریه پرداز
واحد پذیرش و ثبت نام
واحد رایانه و سامانه سما
آموزش دانشکده ها و گرو های آموزشی
واحد امتحانات و امور کلاس ها
واحد آمار و نظام وظیفه
واحد دانش آموختگان
بایگانی و دبیرخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی همکاران</span>معرفی همکاران
کارشناسان آموزشی آمورش کل
کارشناسان آموزش دانشکده ها و گروه های آموزشی
کارشناسان واحد فارغ التحصیلی
آموزش بین الملل و روابط بین الملل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایند ها و آئین نامه های آموزشی</span>فرایند ها و آئین نامه های آموزشی
فرایند ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم های آموزشی</span>فرم های آموزشی
فرم هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ها</span>مدیریت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت امور هیئت علمی</span>مدیریت امور هیئت علمی
معرفی مدیر
معرفی همکاران
اهداف و وظایف
Collapse ایین نامه ها ،قوانین و مقررات اعضای هیات علمیایین نامه ها ،قوانین و مقررات اعضای هیات علمی
کلیات و نحوه ورود و استخدام
فرصت های مطالعاتی
ماموریت ها
تکالیف عمومی عضو هیات علمی
نظام پرداخت حقوق مزایا
مرخصی ها
بازنشستگی
ارزیابی و عملکرد
قوانین و مقررات متفرقه
Collapse هیات ممیزههیات ممیزه
معرفی و اهداف
اعضا
ایین نامه ها
فرم ها
فرایندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته ترفیع</span>کمیته ترفیع
معرفی و اهداف
ایین نامه
فرم ها
فرایندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته جذب</span>کمیته جذب
معرفی و اهداف
فرایندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ستاد رفاهی</span>ستاد رفاهی
معرفی مدیر
معرفی اداره رفاه اعضای هیات علمی
لیست خدمات جاری
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی</span>مدیریت مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
معرفی مرکز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضا</span>اعضا
دبیر
کارشناسان
اپلیکیشن اموزش مداوم
وبینار برگزار شده
سامانه آموزش مداوم
تماس با ما
مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( EDC)
مدیریت مرکز آموزشی مهارتی و حرفه ایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده ها و گروه های آموزشی</span>دانشکده ها و گروه های آموزشی
دانشکده پزشکی
دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
دانشکده پرستاری چابهار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز آموزشی درمانی</span>مراکز آموزشی درمانی
بیمارستان ایران
بیمارستان خاتم الانبیاء
بیمارستان امام علی (ع)
بیمارستان 22 بهمن
بیمارستان روانپزشکی شفا
مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای
ارتباط با ما
Collapse منوی جدید آموزشیمنوی جدید آموزشی
خانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی معاونت </span>معرفی معاونت
معرفی معاون بهداشتی
معرفی معاون فنی
معرفی معاون اجرایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومی</span>روابط عمومی
مسئول روابط عمومی
شرح وظایف
مسئول دفتر
چارت معاونت بهداشتی
رسالت معاونت بهداشتی
آئین نامه ها،فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های تخصصی و واحدها</span>گروه های تخصصی و واحدها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت گسترش شبکه های بهداشتی و درمانی</span>مدیریت گسترش شبکه های بهداشتی و درمانی
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای	</span>گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای
بهداشت محیط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت حرفه ای</span>بهداشت حرفه ای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیرگروه</span>مدیرگروه
مدیرگروه
اعضای گروه
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی</span>مطالب آموزشی
پمفلت و پوسترهای آموزشی
ارگونومی
سلامت قالیبافان و سوزن دوزی
عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار
عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
بهداشت کشاورزان
بهداشت پرتوکاران
نظام مراقبت بیماریهای شغلی
خانه بهداشت کارگری
ایستگاه های بهگر
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
تشکیلات بهداشت حرفه ای بخش خصوصی
فرم ها و دستورالعمل ها
برنامه های عملیاتی
کارگاه ها و دوره های آموزشی
گزارش عملکرد سالانه
آموزشگاه های بهداشت حرفه ای
موسسات سلامت کار
شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت کار
لیست پزشکان دارای مجوز سلامت شغلی
تفاهم نامه ها
آیین نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سلامت خانواده، جمعیت، تغذیه و مدارس</span>گروه سلامت خانواده، جمعیت، تغذیه و مدارس
مدیرگروه
کارشناس سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس
کارشناس سلامت سالمندان و میانسالان
آیین نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ها	</span>مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیماریهای واگیردار</span>بیماریهای واگیردار
مسئول واحد
شرح وظایف
آیین نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیماریهای غیرواگیر</span>بیماریهای غیرواگیر
مسئول واحد
شرح وظایف
آیین نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد</span>گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
مسئول واحد
کارشناس سلامت روان
کارشناس پیشگیری از سوء مصرف مواد و اعتیاد
کارشناس سلامت اجتماعی
آیین نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سلامت دهان و دندان</span>گروه سلامت دهان و دندان
مسئول واحد
کارشناس سلامت دهان و دندان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه آموزش و ارتقاء سلامت</span>گروه آموزش و ارتقاء سلامت
مسئول واحد
کارشناس برنامه نیازسنجی سلامت
کارشناس برنامه ملی ارس
کارشناس جلب مشارکت های مردمی و داوطلبین سلامت
آیین نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">'گروه حوادث و بلایای طبیعی	</span>'گروه حوادث و بلایای طبیعی
مسئول واحد
آیین نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره امور عمومی</span>اداره امور عمومی
رئیس اداره امور عمومی
خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فناوری اطلاعات</span>فناوری اطلاعات
مسئول واحد
کارشناس نرم افزار و سخت افزار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شبکه های بهداشت و درمان و مراکز بهداشت</span>شبکه های بهداشت و درمان و مراکز بهداشت
شبکه بهداشت و درمان راسک
شبكه بهداشت و درمان نيكشهر
شبكه بهداشت و درمان چابهار
شبكه بهداشت و درمان كنارك
شبكه بهداشت و درمان بمپور
مركزبهداشت ايرانشهر
مركزبهداشت دلگان
مركزبهداشت فنوج
مركز بهداشت قصرقند
مركز بهداشت مهرستان
دفترتلفن
ارتباط با ما
Collapse منو اصلی معاونت آموزشیمنو اصلی معاونت آموزشی
دفتر معاونت آموزش
معاونت فرهنگي دانشجويي
اعضاي هيئت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده ها</span>دانشکده ها
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه فوريت هاي پزشكي
دانشکده بهداشت
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پزشکی
وب سايت كتابخانه ي مركزي دانشگاه
راهنماي استفاده از منابع الكترونيكي
سامانه بانك اطلاعاتي جامع پايان نامه هاي علوم پزشكي كشور
پايگاه هاي اطلاعاتي
Collapse آيتم هاي پوستهآيتم هاي پوسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزش، تحقيقات و دانشجويي</span>معاونت آموزش، تحقيقات و دانشجويي
همكاران
معاون آموزشي،تحقيقات و دانشجويي
مركز آموزش مداوم علوم پزشكي
مركز مطالعات و توسعه آموزش
اداره مشاوره
واحد علم سنجي اعضاي هيئت علمي
نيروي انساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> مديريت آموزش و تحقيقات </span> مديريت آموزش و تحقيقات
مدير آموزش و تحقيقات
توسعه فناوري سلامت
اداره خدمات آموزشي و دانش آموختگان
امور پژوهشي و ارزيابي تحقيقات
آئین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی
اداره خدمات آموزشي
آئين نامه ها، فرآيند ها و برنامه هاي آموزشي
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> مديريت دانشجويي و فرهنگي </span> مديريت دانشجويي و فرهنگي
معاونت فرهنگي دانشجويي
اداره رفاه
كارشناس تغذيه
كارشناس امور خوابگاه ها
كارشناس امور فرهنگي و فوق برنامه
كارشناس امور پژوهشي (قرآن و عترت)
مربيان تربيت بدني
انواع وام
تعهد محضری
صدور تسویه حساب صندوق رفاه
لينك هاي ويژه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">علم سنجي</span>علم سنجي
فايل هاي آموزشي
ليست مجلات نمايه شده در پايگاه هاي اطلاعاتي معتبر
تماس با ما
لينك هاي مفيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره مشاوره</span>اداره مشاوره
فصل نامه پيام مشاور
تست ها
آئين نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دبيرخانه طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي</span>دبيرخانه طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي
كارگروه ها
بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي
استانداردهاي اعتباربخشي موسسه اي
تماس با ما
لينك هاي ويژه علم سنجي
Collapse منو علم سنجيمنو علم سنجي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي واحد</span>معرفي واحد
معرفي واحد علم سنجي
معرفي مسئول واحد
معرفي همكاران
اهداف علم سجي
شرح وظايف
شاخص هاي علم سنجي
آئين نامه ها و فرم ها
كتب و مقالات
ارزشيابي دانش آموختگان
فايل هاي آموزشي
ارائه بازخورد
تماس باما
Collapse منو تحول و نورآوریمنو تحول و نورآوری
خانه
معرفي
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
كارگروه ها
بسته هاي تحول و نوآوري
لينك ها
تماس باما
Collapse منو متفرقهمنو متفرقه
آدرس
نقشه سایت
ليست كارگاه ها
آموزش ها
اطلاعيه هاPowered by DorsaPortal